Feeds:
Posts
Comments

Welcome to this blog!

Welcome to our classroom’s blog. Here, you will find a weekly plan of the lessons that will be carried out in class, information about outings and events, useful links, videos, photos and much more. I hope that this blog will be used by pupils and parents alike, so that together we will improve our communication and make it an interactive blog.

Advertisements

Jiena Farfett

Ħelow tfal, jien jisimni Far. Ommi semmietni Far, għax missieri kien jismu Farfallinu. Farfallinu missieri ma tantx ħa pjaċir b’ismi. Ismi mhuwiex għal qalbi għax ma jogħġobnix.

Il-kuluri tal-ġwienaħ tiegħi huma turkważ u ċelesti bl-istrixxi. Il-kuluri tal-ġwienaħ huma sbieħ u jogħġbuni mmens. Jiena bdejt ħajti meta ommi biditni. Wara sirt dudu aħdar b’ħafna ġuħ. Wara xi xahar jiena għamilt fosdqa imbagħad sirt farfett kbir u sabiħ. Meta ħriġt minn ġol-fosdqa sibt ħames friefet sbieħ u kbar ħdejja u jiena mort nara x’qed jagħmlu. Sirt naf li kien jisimhom Ben, Ang, Finn u Sandall.

Viċin tagħna ndunajt li kien hemm farfett maqbud u flimkien morna ħdejn il-farfett il-maqbud biex nippruvaw ngħinuh. Kulħadd ta daqqa t’id. Salvajnieh minn ġol-vażett li kien fih.

Jiena kuntent li jiena farfett għax il-friefet jistgħu jtiru minn fuq fjura għal oħra. Il-friefet ma tantx jaqbel li jinqabdu għax jistgħu jiġu estinti. Jien kburi bija nnifsi għax jien farfett sabiħ u ħieles.

Neil Saliba

Iddejjaqtu tieklu ġelati bl-istess togħma?

Tridu tippruvaw wieħed li hu l-itjeb tad-dinja?

Mela aslu waslu s’għand BranYanMich. Dan jinsab ħdejn il-grawnd tal-futbol tal-Qrendi. Għandu ġelati ta’ kull tip li jinżlulek għasel. Bħalissa għandna offerta straordinarja! Ma kull żewġ kaxxi ġelat, li fihom ħames ġelati, se ssib ittra.

Jekk b’dawn l-ittri tgħaqqad l-isem KURT CALLEJA nagħtuk poster ta’ Kurt bil-firma tiegħu. Aħna nagħmlu wkoll ‘free delivery’. Mela ċempel fuq 2345 6789 u għidilna kemm trid. Ċempel issa u kul bil-qalb!

Brandan Lee, Yanika u Michaela

Jiena Farfett

Ħelow tfal, jien jisimni Kikka. Jien farfett ikkulurit u l-hena tiegħi  ndur fuq ħafna fjuri ta’ lewn differenti.

L-ewwel kont bajda, imbagħad sirt dudu ċkejken u bdejt niekol ħafna ħaxix differenti bħal sagħtar,rand u ħafna oħrajn. Fl-aħħar għamilt fosdqa u aħna l-friefet indumu ġimgħat u anke’ xhur fiha. X’ħin ħriġt mill-fosdqa, indunajt li m’għadnix dudu ċkejken imma sirt farfett.

Meta kont għadni dudu aħdar, kien hemm waħda tifla, qabditni, poġġietni ġo vażett u għamlitli t-toqob fuq l-għatu. Poġġietli ftit ħass u bdiet tieħu ħsiebi. Meta sirt farfett kelli ġewnaħ minnhom maqsum. Jien bdejt inbati biex intir. B’xorti tajba wara ftit ġimgħat għaddietli u bdejt intir u nogħla ‘l fuq fl-ajru. Jien inqatta’ l-ġurnata nieħu l-għasel minn ġol-buqari u ħafna fjuri oħrajn. Darba kont ġo ġnien mitluq u daqs kemm kien hemm zkuk niexef ħa n-nar u kont kważi fil-periklu tal-mewt. Xi drabi mmur fil-ġnien tal-iskola biex noqgħod nara t- tfal jilagħbu.

Imma fuq kollox m’għandix xi ngerger għax hi ħajja faċli u nista’ ntir mhux nitkaxkar mal-art jew fuq il-ħaxix, bħal meta kont dudu. VIVA L-LIBERTA’!

Sylvia Galea

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

One hot summer night, in the village of Qrendi, a pet cat called Tiger and a stray cat named Charles, met in a garden. The garden belonged to Tiger’s owner.

Tiger: Who are you?

Charles: My name is Charles. I am a stray cat. Who are you?

Tiger: My name is Tiger. I am a pet cat. I live in this lovely villa.

Charles: You are so lucky!

Tiger: I know. Come over here….a little bit closer.

Charles: Here I am.

Tiger: Charles, you are indeed a very smelly cat. You need a bath badly. Is the skunk, your cousin?!

Charles: Not just a bath. I need some food and water too! I’m starving.

Tiger: You should come to my villa. I want to give you some food and water, as well as get you cleaned.

Charles: Thanks, Tiger. You are a really good friend.

Tiger: Here is some food and water.

Charles: Can I eat now?

Tiger: Yes, of course…….

Charles: That was delicious. What are we going to do next?

Tiger: You are going to have a bath.

Charles: That sounds nice.

Tiger: Here is the bathroom and this is where I am going to wash you.

Charles: I know how to wash myself, thank you very much!

Tiger: Ok then. Bye, Charles. Don’t be long. My owner might find you in there.

Charles: I won’t. You are such a kind-hearted cat!

Brandan Lee Abela

Charlo: Merħba.

Bradley: Bonġu Charlo. Kemm hu ksieħ dalgħodu! Għandi jdejja kesħin silġ.

Charlo: Iva veru. Dan il-ksieħ li qed jagħmel ixoqq l-għadam.

Bradley: M’hemmx x’tagħmel, ikollna nissaportu.

Charlo: Ilbieraħ kellna nitfu l-appliances tad-dar, minħabba s-sajjetti.

Bradley: Oħti Marija tgħidx kemm tibża’ mis-sajjetti.

Charlo: X’ġejt tixtri dalgħodu?

Bradley: Għandi bżonn kwart perżut tal-koxxa.

Charlo: Għadu kif spiċċali, issa, din il-minuta.

Bradley: Mela agħtini mill-ieħor.

Charlo: Hawn hu. Għandek bżonn xi ħaġa oħra?

Bradley: Agħtini wkoll kwart ġobon maħkuk. Illum ommi se tagħmel platt għaġin tajjeb. Il-ġobon għalhekk irriduh.

Charlo: Jien immut għal platt għaġin. X’ġuħ se tqabbadni dalgħodu! Ridt xi ħaġa oħra, sieħbi?

Bradley: Irrid ukoll ċikkulata Mars.

Charlo: Jaqaw int żaqqieq?

Bradley: Ma ħaqqnix ċikkulata, għamilt xirja bħal din?

Charlo: U mela ma ħaqqekx! Kulha bil-qalb, Bradley.

Bradley: Saħħa u grazzi. Imbagħad tirranġa miegħek ommi.

Charlo: Ċaw u l-ġurnata t-tajba.

Bradley Camilleri